Familiezorg

Kinderopvang Schiedam

Het kan een openbare of particuliere gelegenheid zijn. Voor sommige kinderen is kinderopvang in familieverband. Voor anderen is het geïndividualiseerd. Het doel van kinderopvang is om voor het kind te zorgen en tijd over te houden voor andere belangrijke activiteiten.

Kinderopvang wordt gedekt door de Nederlandse openbare ziektekostenverzekering.

Familiezorg

Gezinszorg is de optie die ouders hebben als hun kinderen jonger zijn. Het wordt verstrekt door opgeleide beroepskrachten of niet-professionele vrijwilligers. Gezinszorg omvat alle factoren die door een voogd moeten worden afgewogen om een kind in een gezin te laten wonen. Gezinszorg kan formeel of informeel zijn. Het is een particuliere of sociale onderneming. Het soort zorg hangt af van de behoefte van de kinderen en de beschikbare mogelijkheden. Het kind moet bij de ouders wonen of bij iemand van hetzelfde geslacht terwijl gezinszorg wordt verleend. Ouders die hun kind thuis willen opvangen, kunnen dat doen als het tehuis niet langer geschikt is voor het kind. Kinderen van minder dan twee jaar vallen niet onder de gezinsopvang.

Wat is een gezinszorgcentrum?

Gezinscentra lijken meer op rustige clubs, zoals “Vreugde en Harmonie” of “De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” dan op intensieve kinderdagverblijven zoals waar de kinderen in het huis van het gezin verblijven. Gezinnen kunnen kiezen voor particuliere, geïndividualiseerde, op het gezin afgestemde opvang. De Nationale Raad voor Gezinszorg schatte in 2006 dat 41% van de Nederlandse gezinnen met kinderen van één tot vier jaar een eigen voorziening heeft. De Nederlandse Vereniging voor Kinderwelzijn schatte in 2006 dat het aantal Nederlandse kinderen in de primaire of secundaire zorg gelijk is aan ongeveer 5% van de totale geregistreerde bevolking. Ouderschapsverlof maakt deel uit van gezinsgerichte zorg. Het aantal beslissingen over ouderschapsverlof zal echter gering zijn, aangezien de meeste ouders met ouderschapsverlof gaan met evenveel tijd als zij aan hun kinderen geven.

Lees meer:
BSO Schiedam